21199680_1627719373926662_7397436903334233481_o.jpg

LIVING AND WORKING WITH REACTIVE DOGS

Glasgow Dog Trainer and Consultant, John McGuigan

2-day seminar, 7 and 8 July 2018, Slovenia

 

LIVING AND WORKING WITH REACTIVE DOGS

This is a 2-day seminar for dog owners, dog training enthusiasts, dog walkers, dog trainers, vets and vet nurses who have an interest in dealing with dogs showing reactive behaviours in an urban setting.

Topics covered will be:

  • Dog reactivity - what it is and what it's not
  • What is the dog trying to achieve by exhibiting reactive behaviours?
  • Reading the environment - how proper environmental control will reduce much reactivity immediately
  • Proper lead handling and movement - if the handler does different things, so will the dog
  • Strategies for improving aggression - training alternate behaviours, giving the dog what they need.

Day 1 – theoretical (no dogs)

Day 2 – practical (you are welcome to attend with your dog as a handler or as an observer)

Please attend the 1st day WITHOUT dogs, the 2nd day with a dog only if you applied for a handler spot.


The seminar will be in ENGLISH, there will be no translation.

ŽIVLJENJE IN DELO Z REAKTIVNIMI PSI

Pred vami je dvodnevni seminar za lastnike psov, kinološke inštruktorje, navdušence nad šolanjem psov in pasjimi športi, sprehajalce psov, veterinarje in vet.tehnike ter vse, ki imate interes ter potrebo za delo s psi, ki kažejo reaktivno vedenje v urbanem okolju.

Teme, ki jih bo seminar pokrival:

  • Reaktivnost psov – kaj je in kaj to ni?
  • Kaj skuša pes doseči s tem, ko kaže reaktivno vedenje?
  • Branje okolice – kako ustrezna kontrola okolice lahko v trenutku zmanjša velik del reaktivnosti?
  • Ustrezno rokovanje s povodcem in gibanje – če vodnik naredi nekaj drugače, bo tudi pes
  • Strategije za izboljšanje agresije – vadenje alternativnih vedenj, zagotavljanje tega, kar pes potrebuje.

1. dan - teoretični del (brez psov)

2. dan - praktični (udeležba kot slušatelj ali aktivni vodnik psa)

Prosimo, da se predavanja prvi dan udeležite BREZ psov. Udeležba s svojim psom na drugi dan je možna le, v kolikor ste se prijavili za aktivno udeležbo s psom.

Predavanje bo v ANGLEŠKEM JEZIKU, prevoda ne bo.

ABOUT JOHN 

John has been running a succesful dog training and behaviour modification business for over 8 years. In that time he has amassed over 4500 hour of client facing hours and has  worked with over 2000 dogs.

Being a crossover trainer and having lived with dogs showing aggressive behaviours as a result of inappropriate training methods, he knows only too well the challenges faced by owners living with these issues. Much of his work is dealing and offering training and behaviour solutions to owners living with dogs exhibiting aggressive behaviours.

John focuses much of his teaching on the human movement and handling of the the dog, get that right and it makes life much easier. He has taught on several IMDT courses and hold regular tutorials for budding trainers and dog training enthusiasts throughout the year. He has presented nationally and internationally.

O JOHNU 

John že več kot 8 let vodi uspešno podjetje za šolanje in obravnavo vedenjskih težav psov na Škotskem. V tem času je v več kot 4500 urah pomagal že preko 2000 psom in klientom.

Glede na to, da je "crossover" inštruktor (prešel iz klasičnih metod na pozitivne, brez prisile) in je živel s psi, ki kažejo agresivno vedenje kot rezultat neuspešnih metod šolanja, še predobro pozna izzive, s katerimi se spopadajo lastniki psov z vedenjskimi težavami. Večino njegovega dela obsega učenje psov in predvsem pomoč lastnikom psov, ki živijo s psom, ki kaže agresivno vedenje.

John se pri učenju v veliki meri osredotoča na lastnikovo gibanje in vodenje psa, saj šele ko nam to uspe, je tudi življenje s psom za vse veliko lažje. Učil je že na več IMDT tečajih, hkrati skozi celo leto vodi redna predavanja in delavnice, na katerih povezuje inštruktorje in pasje navdušence. Predavanja ima na državnem kot tudi mednarodnem nivoju.

INFORMATION / informacije

DATE

7 and 8 July 2018
from 9:00 am to 5:00 pm (one hour lunch break at 1pm)

PRICE

186 EUR 

Payment is possible in full amount or in two installments:
1st installment 93 EUR = reservation
2nd installment 93 EUR has to be payed until 30 May 2018 (+50 EUR for handlers with dogs) or later if there are spots still available

Handlers with dogs participating on the 2nd day pay 50 EUR extra. Max 10 dogs on 2nd day.
 

EARLY BIRD price

150 EUR

Only for applications and payments received by 28 February 2018.

Payment can be made in full amount or in two installments:
1st  installment 75 EUR = reservation
2nd  installment 75 EUR has to be payed until 28 February 2018 (+50 EUR for handlers with dogs)

Handlers with dogs participating on the 2nd day pay 50 EUR extra. Max 10 dogs on 2nd day.
Early bird reservations (1st installment payment or 75 EUR if payed in full amount) are non-refundable.

RESERVATION

Places are limited to 30 people.

To reserve your spot, submit the online application form below and you will then get information regarding payment. Only when you have paid the "reservation" we will reserve your spot on the seminar.

CANCELLATIONS

If you cancel your reservation before 30 April 2018 we will refund the full amount of your payment (except early bird reservation installment is non-refundable, even if you pay in full amount 75 EUR is non-refundable).

For cancellations from 30 April 2018 onwards, payment will not be refunded.

If you reserve a spot but do not pay the 2nd installment by 30 April 2018 (28 February 2018 for early bird), we reserve the right to give your spot to another interested person, and we do not return money after this date.

The only exception is if you find a replacement for your spot or in if someone applies afterwards and your spot is then occupied. In this case we can return the amount you paid minus a 10% administrative fee (non-applicable for early bird reservation).

If lecturer or organizer cancels event, we refund all already made payments in 100% amount.

TaERMIN

7.  in 8.7.2018
od 9. do 17. ure (1-urna pavza za kosilo ob 13.uri)

CENA

186 EUR

Plačilo je možno v celotnem znesku ali dveh obrokih:
1. obrok 93 EUR = rezervacija
2. obrok 93 EUR mora biti plačan najkasneje do 30.5.2018 (+ 50 EUR za vodnike s psi) ali kasneje, v kolikor je še prostih mest

Doplačilo za udeležbo s psom 2. dan je 50 EUR k osnovni ceni. Max 10 mest za vodnike s psi.
 

EARLY BIRD CENA

150 EUR

Velja za prijave in plačila do vključno 28.2.2018

Plačilo je možno v celotnem znesku ali dveh obrokih:
1.   obrok 75 EUR = rezervacija
2.   obrok 75 EUR mora biti plačan najkasneje do 28.2.2018 (+ 50 EUR za vodnike s psi)

Doplačilo za aktivno udeležbo s psom 2. dan je 50 eur. Max 10 mest za vodnike s psi. 
Early bird rezervacije (1. obrok ali 75 EUR, v kolikor ste plačali celoten znesek) ne vračamo.

REZERVACIJE

Število mest je omejeno na 30.

Za rezervacijo je potrebno poslati prijavnico, nakar dobite informacije glede plačila in šele s plačilom "rezervacije" je vaše mesto rezervirano.

ODPOVEDI

V kolikor odpoveste svojo rezervacijo pred 30.4.2018 vam povrnemo celotno vrednost vplačane kotizacije (izjema so early bird rezervacije, kjer 1. obroka oz. 75 EUR, v kolikor ste plačali celoten znesek, ne vračamo)

Za odpovedi po 30.4.2018 vplačane kotizacije ne vračamo.

V primeru neplačila 2. obroka do vključno 30.4..2018  (28.2.2018 za early bird prijave) si pridržujemo pravico vaše mesto odstopiti drugemu interesentu, vplačane kotizacije po tem datumu ne vračamo.

Izjema je, da sami pridobite zamenjavo za svoje mesto ali v primeru, da se nekdo naknadno prijavi in bo mesto zasedeno. V tem primeru vam vplačano kotizacijo vrnemo v vplačanem znesku, ki mu odštejemo 10% administrativnih stroškov (ne velja za early bird rezervacijo).

V primeru odpovedi seminarja s strani predavatelja ali organizatorja, se vplačana kotizacija povrne v celoti (100%).

LOCATION / lokacija

1st day / 1.dan

Theoretical (no dogs)/ Teoretični del (brez psov) - CELJE, PUPPYLAND

2nd day / 2. dan

Practical - location max 30 min drive from Celje (with parking in shade, roof in case of rain) - we will notify you as soon as we make fixed arrangements
Praktični del - lokacija max. 30 min vožnje iz Celja (s parkiriščem v senci, streha za primer dežja) - obvestimo vas takoj, ko se fiksno dogovorimo

12052474_722716497832419_8423566256828044124_o-3.jpg

PUPPYLAND

First indoor puppy socialization and dog training centre in Slovenia

PARKING / PARKIRIŠČE

Parking is possible on Razlagova Street, at the Celje Railway station (2 min walk) or City Park Celje (5 min walk). On weekends parking is free.

Parkiranje je možno na Razlagovi ulici, na Železniški postaji (2 min peš) ali v Mestnem parku Celje (5 min peš). Ob vikendih je parkiranje brezplačno.

ACCOMMODATION / PRENOČIŠČA

To look for available accommodation go to / Namestitve in cene lahko poiščete na https://www.agoda.com

Accommodation close to Puppyland / Namestitve v bližini lokacije predavanja:
Hotel Evropa: http://hotel-evropa.si
Hotel Celeia: http://hotel-celeia.si
MCC Hostel: http://www.mc-celje.si/sl/Hostel/

 

PUPPYLAND, Razlagova 19, 3000 Celje, Slovenia

APPLICATION FORM / PRIJAVNICA

Seminar je poln!

Prejeli smo 30 online prijavnic, prijavljeni imajo 2 dni časa, da plačajo rezervacijo.

Še vedno lahko pošljete prijavnico in vas imamo v evidenci za primer, da nekdo ne plača kotizacije ali v primeru, da odpove svojo prijavo. V primeru, ko se sprosti mesto, vas kontaktiramo.

Seminar is full!

We received 30 online applications – applicants have 2 days to pay reservations.

You can still send application and we will have you on the list in case someone doesn't pay registration fee or cancels. In this case we will contact you and offer you a spot.

SORRY, NO MORE SPACES LEFT for active handlers (there were max. 10) NI VEČ MEST ZA UDELEŽBO S PSOM (bilo jih je max. 10)
Need original receipt? Write down full company name, address, VAT number. Če potrebujete originalni račun, napišite tukaj svoje podatke - polno ime podjetja, naslov, davčna št.